Téma desatero božích přikázání::

(téma je víc jak týden staré - výsledky jsou seřazeny podle abecedy)

Hodnota slov:
aniž požádáš statku jeho***
bůh***
cti otce svého i matku svou***
desatero***
nepokradeš***
nepokradeš.***
nepožádáš manželky bližního svého***
nepromluvíš křivého svědectví***
nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému***
nesesmilníš***
nesesmilníš.***
nevezmeš jména božího nadarmo***
nezabiješ***
nezabiješ.***
pomni, abys den sváteční světil***
pomni, abys den sváteční světil.***
v jednoho boha věřit budeš***
v jednoho boha věřiti budeš***
Pořadí hráčů:
1.bacil102
1.lizem102
3.leontýnka100
4.vilma95
5.aliko94
6.psiii92
7.tramp91
8.tonda83
8.mamute83
10.kulhavasova82
11.letec81
12.liemi80
13.runka65
14.diogenes12
15.jasop9
16.te.re.0